ทุ่งโปรงทอง

ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง มีพื้นที่ 6,000 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ ถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนก็เลยเสื่อมโสมลง

ทุ่งโปรงทอง เทศบาลในเขตนั้นได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่พัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของ จ.ระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป สร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้สร้างเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน

เห็นถึงธรรมชาติของป่าโกงกางไม้โปรงและไม้ริมชายฝั่งจุดเด่นจะเป็นต้นโปรงขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่สะท้อนสีเขียวอ่อน จนกลายเป็นทุ่งโปรงทองที่สวยงามแปลกตา

การเดินทางมาทุ่งโปรงทอง เข้ามาภายในบริเวณชุมชนปากน้ำประแส ผ่านวัดตะเคียนงาม จะต้องนำรถไปจอดไว้ที่จุดจอดรถ มีให้บริการ 2 แห่ง โดยเสียค่าบริการคันละ 20 บาท จากนั้นนั่งรถสามล้อชาวบ้านเข้าไปยังจุดเริ่มเดินเท้าเข้าชมทุ่งโปรงทองโดยเสียค่าบริการคนละ 5 บาท เราก็จะถึงทุ่งโปรงทอง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่ทะเลประแสซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือรบหลวงประแส หากเดินด้วยเท้าใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า

ทุ่งโปรงทอง

Thung Prong Thong is located in Ban Samaem Phu Community, Pak Nam Prasae, Klaeng District, occupying an area of ​​6,000 rai.

Originally it was an area of ​​villagers working in fisheries shrimp raising farming and fruit orchards until the natural resources in this area were destroyed by the environment, so the mangrove forests degraded ginseng.

The municipality in that area has collaborated with villagers in the largest mangrove forest development area of Rayong province as a tourist destination Conserve and study together. Build a walking bridge to study nature for a distance of approximately 2 kilometers

which is a tourist attraction that provides knowledge and understanding of mangrove ecosystems.

Seeing the nature of the mangrove forest, the protruding and the coastal wood, the highlight will be more protruding, full of the area reflecting the light green color. Until it turned into an exotic beautiful golden field

The nature study route is a bridge stretching for about 1 kilometer

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<