อุทยานน้ำตกกวางโจว

อุทยานน้ำตกกวางโจว (น้ำตกกวางโจน) ตั้งอยู่ใน ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเป็นบริเวณที่ตั้งของ ตลาดน้ำ เมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานานกว่าร้อยปี แต่พื้นที่นี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จนพื้นป่าขาดความสมดุลทางระบบนิเวศน์ ทำให้น้ำตกและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็กลายสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้ง

อุทยานน้ำตกกวางโจว ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คุณพงศภพ ไตรรัตน์ ได้มีความสนใจในโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องป่าและน้ำของในหลวงรัชกาลที่ 9 เลยออกสำรวจหาพื้นที่เพื่อทำโครงการและได้มาพบพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550 เริ่มพัฒนาพื้นที่โดยบริหารจัดการน้ำและปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี

พื้นป่าได้ฟื้นตัวและเกิดน้ำตกขึ้นมาเหมือนเดิม จนกลายเป็นพื้นที่สวยงามอากาศดีบริสุทธิ์เลยกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ เลยทำให้เกิดเป็น ตลาดน้ำกวางโจว ตลาดน้ำที่ตั้งอยู่บนน้ำตกกวางโจว

อุทยานน้ำตกกวางโจว

Kwangzhou Waterfall Park (Kwangon Waterfall) located in Tambon Yang Nam Klat Tai. Nong Ya Plong District Phetchaburi Province is the location of the floating market. In the past, this area has been a forest with beautiful waterfalls for over a hundred years. But this area was constantly being destroyed. Until the forest floor lacks the ecological balance Causing waterfalls and forests that were once fertile to become arid areas

Later in 2006, Khun Pongsapop Trairat became interested in the Royal Initiative Forest and Water Project of King Rama IX, so he went to explore the area for the project and found this area last year. 2007 Started to develop the area by water management and reforestation according to the royal initiative. It takes less than 1 year.

The forest floor has recovered and the water falls again. Until it became a beautiful area, fresh air, so it became a place to relax since 2008 And in order to create a career for the community On Saturday – Sunday And holidays Thus causing a Guangzhou Floating Market Floating market located on the Guangzhou waterfall

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

พระธาตุศรีสองรักเลย

พระธาตุศรีสองรักเลย พระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเชียงคานนัก การได้เดินทางไปสักการะพระธาตุศรีสองรักนั้นเป็นเรื่องที่นักเดินทางควรทำเมื่อได้ผ่านมาจังหวัดนี้อยู่แล้ว

พระธาตุศรีสองรักเลย พระธาตุศรีสองรักนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ และตราประจำจังหวัดเลย วัดพระธาตุศรีสองรักเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมัยกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) ในปี พ.ศ. 2103

เป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรีแสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่า พร้อมทั้งเป็นด่านกั้นเขตแดนของทั้งสองประเทศในสมัยนั้น ณ กึ่งกลางระหว่างลำน้ำโขงกับแม่น้ำน่าน

ทำจากโครงไม้ไผ่เป็นทรงสามเหลี่ยมหรือทรงหอปราสาท ใช้ส่วนประกอบที่มีตามธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ ต้นกล้วย ตอก ขี้ผึ้ง ใช้สำหรับบูชาองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งชาวบ้านก็จะมาร่วมวงทำกันอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะนำไปแห่รอบพระธาตุกันอย่างครึกครื้น
เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชน พร้อมๆ กับรักษาประเพณีอันดีงามไปพร้อมๆกัน

พระธาตุศรีสองรักเลย

Phra That Sri Song Rak Loei Phra That Si Song Rak is located on the bank of the Man River. Dan Sai District, Loei Province, not too far from Chiang Khan Traveling to pay respect to Phra That Si Song Rak is something that travelers should do when they have passed through this province already.

Phra That Si Song Rak is considered a symbol. And the province seal Wat Phra That Si Song Rak is a temple without monks residing. Built in the reign of the emperor. Ayutthaya period And Phra Chao Chai Chetthathirat Krung Sri Sattnak Nahut (Vientiane) in the year 2103

Witness the covenant of goodwill, show a good relationship with each other. To join together to fight with Burma As well as a barrier between the two countries at that time in the middle of the Mekong River and Nan River

It is made from a triangular bamboo frame or a castle tower. Use natural ingredients such as bamboo, banana tree, hammered wax, used for worshiping Phra That Si Song Rak. In which the villagers would join the band to do it in unison Before bringing to a lively parade around the relics
It is the creation of activities between people in the community while keeping good traditions at the same time.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ชื่อเดิมเรียกว่า วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า

ล้อมรอบไปด้วยทิวเทือกเขาสูง สร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ของเขต ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาว อ.แจ้ห่ม มาอย่างยาวนาน แต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการทำถนนขึ้นสู่ดอยดังนั้นพุทธศาสนิกชน ผู้ศรัทธาจึงต้องเดิน เท้าผ่านป่าทึบและหน้าผาสูงขึ้นไปสักการบูชา รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ต่อมาหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล (พระเทพวิสุทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม

ภายในบริเวณวัดด้านล่างเป็นที่ตั้งของตัว วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เป็นที่ตั้งของอุโบสถและเจดีย์เราสามารถเข้าไปกราบพระพุทธรูปภายในอุโบสถที่จำลองมาจากพระนิรันตราย ถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4 องค์หนึ่ง

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

Chalermprakiat Temple of King Mongkut Rajanusorn The original name was called Wat Phra Phutthabat Pu Pha Daeng Which is located in Chae Hom District, Lampang Province, the outstanding things of this temple until it makes it famous throughout the country. A beautiful sight of a small white pagoda built on a mountain high.

Surrounded by high mountains Created from the strength of human faith, it is an image that attracts many people who want to go to Chalerm Phra Kiat Temple. Located on a big mountain

Chae Hom district, Lampang province is in the area of Do not hunt wild animals at Doi Phrabat. On the top of this mountain there is a footprint. Enshrined Has long been worshiped by the people of Chae Hom But in the past, there was no road to the mountain, so Buddhists The believer must walk. The feet pass through dense forests and high cliffs to worship. Footprint of this Later, Luang Pho Phaibun Sumangklo (Phra Thep Wisutthiyan), the abbot of Wat Analayothiphayaram

Within the temple area below is the location of the Chalermprakiat Temple of King Mongkut Rajanusorn It is the location of the Ubosot and the Chedi. Considered as a regular Buddha image of King Rama IV

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

เขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ (จังหวัดลพบุรี) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรีโดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักจังหวัดลพบุรี บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3790 ชั้น มีความยาว 1680 เมตร และยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ชั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา

ทางเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ ช่วงแรกจะเดินแบบชิล ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่พอผ่านจุด 500 ขั้นแรกไปแล้ว กำลังขาของทุกท่านก็จะเริ่มอ่อนแรง ยังดีที่มีจุดแวะพักอยู่หลายที่ ซึ่งก็มีบริการขายเครื่องดื่มและผ้าเย็น เพื่อคลายร้อนและเพิ่มพลังในการจะเดินหน้าต่อไป

เขาวงพระจันทร์

The moon (Lop Buri Province) is the highest mountain of Lopburi Province, about 650 meters above sea level and is famous for making people know Lopburi. At the foot of the hill is home to Wat Khao Wong Phra Chan.

There are stairs to the top of the mountain, 3790 floors, length 1680 meters and there are also stairs to go up to 180 floors. In total, there are no less than 4,000 steps in total. It takes about 2-3 hours.

Both sides of the road are full. With more and more complex forests Some places will be slopes. Some places will be steep. When going up to the top of Khao Wong Phra Chan, you can see the scenery below as far as the eye can see.

Walking path up to Khao Wong Phra Chan The first part will continue walking chillingly, but after passing the first 500 points. Everyone’s leg strength will begin to weaken. Also

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

หาดถ้ำพระนาง

หาดถ้ำพระนาง อยู่ในเขต ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์สี่ เกาะ เกาะปอตะ เกาะทับ(ทะเลแหวก) เกาะไก่ และ หาดถ้ำพระนาง 1 ในไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางเทลของกระบี่ มุกอัศจรรย์มุมนี้ต้อง เดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด

เป็นที่ตั้งของพระนางด้วยที่เป็นสถิตของพระนางอันศักดิ์สิทธิ์ชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉาระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก

เป็นมุมมองที่สวยงามแปลกตา ทึงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเรือเมล์มาจากสหกรณ์เรือหางยาวอ่าวนาง นักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรม ทัวร์ทะเลแหวก หมู่เกาะปอตะ อ่าวถ้ำพระนาง

โปรแกรมทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก เกาะปอตะ จะแวะหาดถ้ำพระนางด้วย จากบริษัททัวร์ที่ให้บริการบริเวณอ่าวนาว จากรีสอร์ที่พักคุ้มค่ากว่า หากต้องการไปพักที่หาดถ้ำพระนางสารมารถซื้อตั๋วเรือเดินทางเอง มีเรือเมล์ เรือหางยาว ท่าเรืออ่าวนาง

Phra Nang Cave Beach is located in Ao Nang Subdistrict, Krabi Province, is a tourist destination in the tour program, Koh Pota, Koh Thap (Thale Waek), Chicken Island and Phra Nang Beach 1 among the highlights of tourist attractions at the tel. Of Krabi Amazing pearl, this corner must Walk deep into the end of the beach.

It is also the location of her as the dwelling of her sacred place. This view is unique and unique. That is, when going inside the voyeur, he will see the mouth of Prometheus in the cave. There are stalactites down a beautiful Charaya, with a wide sea and large and small islands lined up in the sunset.

It is a beautiful view. One of the best in Thailand The atmosphere during the day time at Tham Phra Nang Bay. This place will be bustling with tourists from all over the world. Both tourists who bought a mail boat ticket from the Ao Nang Longtail Boat Cooperative Tourists who bought the program Opened sea, Porta Islands, Phra Nang Cave bay

Tour 4 islands, Thale Waek, Koh Pota will visit Phra Nang Cave Beach From a tour operator serving the Bay Area From the resort to stay more worthwhile If you want to stay at Tham Phra Nang Beach, you can buy a boat ticket, travel by yourself, have a long-tail boat, a long-tail boat, Ao Nang pier

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

วนอุทยานดอยกาดผี

วนอุทยานดอยกาดผี ชมทะเลหมอกแบบ 360 องศษ สวยและมหัสจรรย์ที่สุดของ จ.เชียงราย ซ่อนความงามอยู่ในเทือกดอยวาวี มุมมองสวยสุดอยู่ด่านตะวันออกเป็นพาโนราม่า

วนอุทยานดอยกาดผี เห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกันแต่มุมอื่นก็สามารถดูได้ ใกล้ดอยนี้มีที่เที่ยวคือดอยวาวีแหล่งปลูกชา และถ้าถามหาถิ่นกาแฟก็คือดอยช้าง ที่สามารถดูดอกนางพญาเสือโคร่งบานได้ด้วย

ดอยขุนตาล จุดชมวิวที่เรียกว่า ม่อนส่องกล้อง ร่มรื่นไปด้วยสนป่าเขียวขจี เทือกเขาใหญ่แหล่งต้นน้ำปิงที่สำคัญ เขตป่าสงวนของประเทศ อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยที่ 26 องศาเซลเซียส

ระยะทางเดินเท้า 4.5 กิโลเมตรจะถึงจุดชมวิว เป็นอีกจุดชมวิวที่น่าพิชิตอีกที่หนึ่ง

หนึ่งเส้นทาง เที่ยวทะลุเมฆ สัมผัสถึงความสวยงามอลังการของมวลเมฆและสายหมอกที่พาดผ่านถนนที่ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดภูทับเบิก ด้วยระดับความสูง 1,768

เพื่อพบกับทะเลหมอก และนั่งจิบกาแฟชิลๆ รับเช้าวันใหม่ ในช่วงเย็นก็สามารถชมพระอาทิตย์ และแสงยามเย็นสวยๆ จากพระอาทิตย์ที่ล่ำลาภูเขากลับไปพักได้ นี่คือความเป็นธรรมชาติมากๆ ในการมาเที่ยวบ้านป่าบงเปียง

Doi Kad Phi Forest Park See the sea of ​​mist in 360 degrees, the most beautiful and wonderful of Chiang Rai Province, hiding the beauty in the mountains of Doi Wawee. The most beautiful view at the eastern checkpoint is a panorama.

See a complex mountain range, but other angles can be seen. Near this mountain, there is a tourist attraction, Doi Wawee, a tea plantation source. And if asking for a coffee place, it is Doi Chang That can see the Nang Phaya Sua Krong flower as well

Doi Khun Tan, a view point called Monoscopy Shady with lush green pine forests Great mountain range, an important source of Ping River The country’s reserved forests The average year-round temperature is 26 degrees Celsius.

Walking distance of 4.5 kilometers to the viewpoint. It is another viewpoint that will be conquering another place.

One path Travel through the clouds Experience the magnificent beauty of clouds and mist that travel through the road that ascends to the summit of Phu Thap Boek. With an altitude of 1,768

To meet the sea of ​​mist And sipping coffee and chill Get a new morning In the evening you can watch the sun And a beautiful evening light From the sun that fell on the mountain This is very natural. On our trip to Ban Pa Pong Piang.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ชมพระอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ

ชมพระอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเพื่อเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า ซึ่งบริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ชมพระอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ไฮไลท์ที่นอกเหนือจากพระอาทิตย์ตก เรามักจะเห็นบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ เช่น เก้ง กวาง ลิง และนก มาดื่มน้ำบริเวณนี้อีกด้วย เราก็จะได้ชมแสงสุดท้ายของวัน ภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆ คู่กับภาพกวางน้อยที่มาดื่มน้ำกันบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเลียบทะเล เนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นถนนเลียบทะเลเมืองจันทบุรีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และสวยมากๆ เหมือนอยู่เมืองนอกทีเดียว

หนึ่งเส้นทาง เที่ยวทะลุเมฆ สัมผัสถึงความสวยงามอลังการของมวลเมฆและสายหมอกที่พาดผ่านถนนที่ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดภูทับเบิก ด้วยระดับความสูง 1,768

เพื่อพบกับทะเลหมอก และนั่งจิบกาแฟชิลๆ รับเช้าวันใหม่ ในช่วงเย็นก็สามารถชมพระอาทิตย์ และแสงยามเย็นสวยๆ จากพระอาทิตย์ที่ล่ำลาภูเขากลับไปพักได้ นี่คือความเป็นธรรมชาติมากๆ ในการมาเที่ยวบ้านป่าบงเปียง

Watch the sun on the reservoir It is a reservoir for consumption within the Khao Yai National Park. And to be a water source for wildlife Which this area is another point to view the sunset

Highlights other than sunset We often see animals such as deer, monkeys and birds drinking water here as well. We will be able to see the last light of the day. Sunset pictures are very beautiful. Paired with a picture of a deer drinking water in Khao Yai National Park

Noen Nang Phaya Viewpoint, Road along the sea, Noen Nangphaya Road It is a road along the sea in Chanthaburi, the longest in Thailand and it is very beautiful, just like being in a foreign country.

One way to travel through the clouds Experience the magnificent beauty of clouds and mist that travel through the road that ascends to the summit of Phu Thap Boek. With an altitude of 1,768

To meet the sea of mist And sipping coffee and chill Get a new morning In the evening you can watch the sun And a beautiful evening light From the sun that fell on the mountain This is very natural. In visiting Ban Pa Pong Pieng

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

บ้านป่าบงเปียงสายหมอก

บ้านป่าบงเปียงสายหมอก เป็นทุ่งนาขั้นบันไดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วในเมืองไทยช่วงหน้าฝน ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

บ้านป่าบงเปียงสายหมอก เพราะนาข้าวจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ตามฤดูกาล จากนาสีเขียว จนกลายเป็นทุ่งนาสีเหลืองทอง ซึ่งความสวยงามไม่แพ้กัน นอกจากนาขั้นบันไดที่อยู่บริเวณรอบๆ หมู่บ้านแล้ว ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ของภูเขา และป่าไม้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวที่ไม่อยากพลาดไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่ควรตื่นแต่เช้า

เพื่อพบกับทะเลหมอก และนั่งจิบกาแฟชิลๆ รับเช้าวันใหม่ ในช่วงเย็นก็สามารถชมพระอาทิตย์ และแสงยามเย็นสวยๆ จากพระอาทิตย์ที่ล่ำลาภูเขากลับไปพักได้ นี่คือความเป็นธรรมชาติมากๆ ในการมาเที่ยวบ้านป่าบงเปียง

สำหรับบ้านป่าบงเปียงนั้น จะเป็นที่เที่ยวที่มีช่วงฤดูกาลของการปลูกข้าว ใครที่มาในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ต้นข้าวจะยังเป็นต้นกล้า ทำให้สามารถมองเห็นพื้นน้ำของท้องนาได้

Ban Pong Pieng Misty Forest House It is the rice terraces that are the most highlighted in Thailand during the rainy season. The best time to visit is between July – October.

Because the rice fields will change color gradually according to the season from green fields to golden yellow fields. Which is equally beautiful In addition to the terraced rice fields surrounding the village, there is an abundance of mountains. And the forest as well Visitors who do not want to miss another highlight of this place should wake up early.

To meet the sea of ​​mist And sipping coffee and chill Get a new morning In the evening you can watch the sun And a beautiful evening light From the sun that fell on the mountain, we could go back to rest. This is very natural. In visiting Ban Pa Pong Pieng

For the Ban Pa Pong Pieng Will be a place to visit during the season of rice cultivation Anyone who comes during the months of July to August, the rice plant will still be seedling. Making it possible to see the water surface of the fields

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สถานที่ท่องเที่ยวสุคิริน

สถานที่ท่องเที่ยวสุคิริน ดินแดนอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รายล้อมด้วยเทือกเขาเขียวขจีที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ พันธุ์ไม้อันหนาแน่นของผืนป่าบาลา-ฮาลา ทำให้มีสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปี ยามเช้ามีสายหมอกคลอเคลียขุนเขาและปกคลุมเมือง ถึงแม้จะตั้งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่หลายคนอาจไม่กล้าเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวสุคิริน เกาะเหลาเหลียง อีกหนึ่งเกาะสวยแห่งทะเลตรัง เป็นเกาะที่เรียกว่าค่อนข้างเป็นส่วนตัวมาก เพราะทางอุทยานแห่งชาติได้ให้สัมปทานแก่เอกชนเพียงเจ้าเดียวในการดูแลเรื่องท่องเที่ยวบนเกาะทำให้สามารถจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะได้ จึงทำให้เกาะเหลาเหลียงยังคงมีบรรยากาศสงบและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์

ทันทีที่เราก้าวขาลงไปเหยียบหาดทรายที่แสนจะนุ่มเท้าบนเกาะเหลาเหลียง ความสุข สงบ จึงบังเกิดขึ้นเพราะเราจะได้อยู่กับความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

หมู่เกาะกำ เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ หมู่เกาะกำเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ แหลมสน มีเกาะกำใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลางและรายล้อมด้วย

Sukirin, the land of beauty and abundance of nature Surrounded by lush green mountains covered with forest. The dense vegetation of the Bala-Hala forest. To bring fresh air Cool all year round In the morning, fog envelops the mountains and covers the city. Although it is located in the three southernmost provinces that many people may not dare to travel.

Koh Lao Liang Another beautiful island of Trang Sea. It is a so-called private island. Because the national park has granted only one private concession to take care of island tourism, it is possible to limit the number of tourists to the island. As a result, Koh Lao Liang still has a calm atmosphere and intact nature.

As soon as we stepped down and stepped onto the soft sandy beach on Koh Lao Liang, peace was realized because we could live in true nature.

Kamphaeng Islands are beautiful islands. There are pristine beaches around the island. Kam Island is an archipelago in the area of ​​Laem Son National Park, with a large island at its center and surrounded by

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆ ไม่ว่าใครไปได้ไปเที่ยวอยุธยาจะต้องไป วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างมาก ด้านในมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนที่วัดแห่งนี้คือ การสักการะพระพุทธไสยาสต์

ตลาดสามชุก ตลาดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุมาอย่างยาวนาน เป็นที่เที่ยวสำคัญของที่นี่ หากได้มาเที่ยวสุพรรณบุรีแล้วไม่แวะมาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงสุพรรณบุรี

น้ำตกวังตะไคร้ ลาบหมูก็มาทางนี้ เดี๋ยวๆ ไม่ใช่แล้ว เอาใหม่! ใครชอบเที่ยวน้ำตก แต่ไม่อยากเดินทางไปไหนไกล เราแนะนำนี่เลยน้ำตกวังตะไคร้

เมืองโบราณ อยากเที่ยวหลายๆ ที่แต่ไม่มีเวลาว่าง ไปเที่ยวเมืองโบราณที่เดียวได้ครบที่ทุกที่ มีทุกแลนด์มาร์คดังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เดินชมตลาดน้ำบนบก เลือกซื้อของกินหลากหลายที่พ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขาย มีทั้งผลไม้และงานหัตกรรม ลงเรือชมบรรยากาศ ชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง ที่นี่มีบริการเรือเช่านำเที่ยว เรือพาย นั่งได้ 5 คน ราคา 400 บาท/40 นาที และ 500 บาท/60 นาที

วัดใหญ่ชัยมงคล

Wat Yai Chaimongkol Is another place No matter who goes to Ayutthaya, they must go. Wat Yai Chaimongkol It is a temple that is very important to Thai history. Inside there is beautiful architecture and one thing that should not be missed when visiting this temple is Worshiping the Reclining Buddha

Sam Chuk market, an ancient market of Suphanburi province. Long-lived Is an important attraction of this place If you’ve come to Suphanburi and don’t stop by here, it seems like you haven’t arrived in Suphanburi.

Wang Ta Krai Waterfall Larb Moo came this way, no, no, get it again! Who likes to visit the waterfalls But don’t want to travel far We recommend this one. Wang Takhrai Waterfall.

The ancient city wants to travel many. At but no free time Can go to the ancient city in one place, anywhere There are all famous landmarks both in Thailand and abroad.

Walk around the floating market on land Choose to buy a variety of food that the vendors row to sell. There are both fruit and crafts. Take a boat to see the atmosphere Watching the way of life along the banks of the canal Here, there is a boat rental service, tour boat, row boat for 5 people, price 400 baht / 40 minutes and 500 baht / 60 minutes.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<