ตาดโตน

ตาดโตน เป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ

ยาวไปตามลำน้ำประมาณ 300 เมตร ทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหิน มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆ และไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร เมื่อมาถึงบริเวณทางเข้าต้องเดินเท้าเข้าไปน้ำตกประมาณ 200 เมตร

จากตัวเมืองทางหลวงหมายเลข 2159 และแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2051 ระยะทางจากตัวเมืองถึงที่ทำ การอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางหมายเลข 201 ทางไปอำเภอภูเขียว จะมีเส้นทางแยกซ้ายอีก 21กิโลเมตรไปน้ำตกตาดโตน

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสาร สามารถใช้บริการรถสองแถวสายชัยภูมิ-ท่าหินโงม ลงที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม แล้วเดินเท้า อีก 1 กิโลเมตรถึงที่ตั้งอุทยานเดินเข้าน้ำตกตาดโตนประมาณ 500 เมตร ตามถนนราดยาง หรือเดิน ลัดเลาะตามโขด

ตาดโตน

Tad Ton is a beautiful waterfall. located in Tad Ton National Park There is water all year round. Especially in the rainy season, it is especially beautiful. Above is a stream flowing through a stone courtyard on both sides, shady by large trees. Suitable to sit and relax, watch the nature and play in the water.

Long along the river for about 300 meters, causing the water to flow down the stone courtyard. There is a pool that can swim at any point. And flowing down the cliff is Tad Ton Waterfall, which is about 6 meters high and 50 meters wide. When arriving at the entrance, have to walk into the waterfall about 200 meters.

From the city center on Highway No. 2159 and turn right onto Highway No. 2051, the distance from the city center to the park office is approximately 21 kilometers, or may take route number 201 on the way to Phu Khieo District. There will be another path to the left. 21 kilometers to Tad Ton Waterfall

For those who travel by bus Can use the minibus service Chaiyaphum – Tha Hin Ngom Get off at the toll gate and walk for another 1 kilometer to the park’s location. Walk to Tad Ton Waterfall for about 500 meters along the Rad Yang Road or walk along the ridge.

ตาดโตน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ภูกิ่งฟ้าคร

ภูกิ่งฟ้าคร วัดความสูงจากพื้นดินขึ้นมายังยอดผาได้ประมาณ 300 เมตร หากขึ้นไปอยู่บนยอดภูผา มองลงมาจะเห็นพื้นที่ด้านทิศใต้ของตำบลบ้านใหม่และตำบลโคกกระชายอย่างชัดเจน และเห็นภูเขาในเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน เขื่อนลำแชะ และอ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและลำน้ำมูล

บนภูกิ่งฟ้ายังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น แต่ตกดินได้อย่างชัดเจน มีความสวยงามอย่างมาก ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีทะเลหมอกเกิดขึ้นบนยอดภู

สวยงามไม่แพ้กับจุดชมวิวทะเลหมอกแห่งอื่นๆในประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ต้องการมาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์และการรับโอโซนบริสุทธิ์

พุทธศักราช 2479 มีการประกาศพระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้าย กรมราชทัณฑ์จึงหาสถานที่ที่มีภูมิประเทศเหมาะสม ซึ่งในที่สุดได้เลือกเกาะตะรุเตาและจัดตั้งขึ้นเป็นทัณฑสถาน

ภูกิ่งฟ้าคร

Phu King Fa Khon The height from the ground up to the top of the cliff is about 300 meters. Looking down, you can clearly see the southern area of ​​Ban Mai Subdistrict and Khok Krachai Subdistrict. and saw mountains in the Thap Lan National Park forest, Lam Chae Dam and Huai Thap Khrua Reservoir. which is an important watershed of Nakhon Ratchasima Province and the Mun River.

On Phu King Fa, there is also a point where you can see the sunrise. but clearly fall is very beautiful In the late and early winter, there will be a sea of ​​mist on the top of the mountain.

It is as beautiful as other sea mist viewpoints in Thailand. tourists who love nature Want to come and experience the beauty of the scenery and pure ozone exposure?

B.E. 2479, the Detention Act for those who are born as criminals was promulgated. The Department of Corrections therefore finds a place with suitable terrain. which eventually chose Koh Tarutao and set up a penitentiary.

ภูกิ่งฟ้าคร

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

Tarutao Satun Province

Tarutao Satun Province ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติ ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากเป็นจุดรวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

ทั้งบนเกาะ และในน้ำ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในน้ำก็งดงามด้วยกลุ่มปะการังหลากสีสวยสด จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ รวมทั้งพื้นที่บนเกาะและทะเลประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร

พุทธศักราช 2479 มีการประกาศพระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้าย กรมราชทัณฑ์จึงหาสถานที่ที่มีภูมิประเทศเหมาะสม ซึ่งในที่สุดได้เลือกเกาะตะรุเตาและจัดตั้งขึ้นเป็นทัณฑสถาน

โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2480 กลุ่มบุกเบิกของกรมราชทัณฑ์ ภายใต้การนำของขุนพิธานทัณฑทัย ได้ขึ้นสำรวจเกาะตะรุเตาบริเวณอ่าวตะโละอุดังและอ่าวตะโละวาว เพื่อจัดทำเป็น “ทัณฑสถาน” โดยฟันฝ่าอุปสรรคทางธรรมชาตินานัปการเป็นเวลา 11 เดือน

Tarutao Satun Province

Tarutao Satun Province Tarutao is a national park in the Andaman Sea. Malacca Strait area indian ocean in the area of ​​Mueang District, Satun Province, south of the National Park Only 4.8 kilometers from the Thai-Malaysian border, Tarutao National Park is a tourist destination in the dream of ordinary tourists. Because it is the focal point of the beauty that nature creates.

Both on the island and in the water, there are fertile forests that are home to various kinds of wildlife. The water is beautiful with colorful corals. until being known all over the world It consists of 51 large and small islands, including island and sea area of ​​approximately 931,250 rai or 1,490 square kilometers.

B.E. 2479, the Detention Act for those who are born as criminals was promulgated. The Department of Corrections therefore finds a place with suitable terrain. which eventually chose Koh Tarutao and set up a penitentiary.

By on July 13, 1937, the pioneer group of the Department of Corrections under the leadership of Khun Phithan Thanthathai have explored Koh Tarutao in the area of ​​Ao Talo Udang and Ao Talo Wao To create a “Coronation Institute” by surmounting various natural obstacles for 11 months.

Tarutao Satun

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

อ่าวเขาควาย

อ่าวเขาควาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะพยาม จังหวัดระนอง อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแหลมสน ลักษณะของอ่าวเขาควายที่เด่นชัดคือ การโค้งของอ่าวส่วนของชายหาดแบบครึ่งวงกลมคล้ายกับเขาควายที่มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร

น้ำทะเลโดยรอบทั้งสวยใสสามารถลงไปว่ายน้ำเล่นได้ รวมถึงสามารถชมปะการังได้อีกด้วย อีกทั้งชายหาดยังเป็นเนื้อทรายละเอียดสีขาว นักท่องเที่ยวจึงนิยมเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย

เกาะมุก ตั้งอยู่ใน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นโขดผาสูง ภายในเกาะมีการทำประมงเป็นหลักของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตของชาวเกาะมุกได้รอบเกาะ สิ่งที่โดดเด่นจะเป็นเรื่องในส่วนของถ้ำมรกตที่มีความสวยงามเป็นรวมไปถึงหาดทรายละเอียด ขาวสะอาด ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติที่เงียบสงบ

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนพร้อมชมทัศนียภาพความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง หาดป่าตอง ตั้งอยู่ใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวกันตลอดทั้งปี

อ่าวเขาควาย

Ao Khao Kwai is located in Koh Phayam Subdistrict, Ranong Province, within Laem Son National Park. Characteristics of Ao Khao Kwai that are pronounced. The curving of the bay, a semicircular section of the beach resembles a buffalo horn, approximately 2 kilometers long.

The surrounding water is beautiful and clear, you can go swimming. including being able to see corals as well The beach is also white sand. Tourists are therefore popular to visit and relax uninterruptedly.

Koh Mook is located in Ko Libong Subdistrict, Kantang District. It is an island characterized by high cliffs. Within the island, the main fishing is the villagers. Visitors can see the way of life of the Koh Mook people around the island. What stands out is the emerald cave, which is beautiful, including a fine, white sandy beach, surrounded by a peaceful natural atmosphere.

Suitable for tourists who want to relax and enjoy the beautiful scenery Patong Beach, located in Patong Subdistrict, Kathu District, is a famous tourist attraction of Phuket. That tourists, both Thai and foreigners, come to travel all year round.

เกาะหลีเป๊ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทะเลไทย อ่าวอันดามัน ภาคใต้ของประเทศไทย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล สวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลก เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กับน้ำทะเลสีฟ้าทรายละเอียดสีขาวสมบูรณ์ด้วยปะการังสัตว์น้ำต่างๆเกาะหลีเป๊ะจึงได้รับการอธิบายว่าเป็นมัลดีฟส์ในประเทศไทย

เป็นเกาะสวรรค์แห่งท้องทะเลอันดามันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ นอกจากเกาะหลีเป๊ะ จากที่นี่นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือเที่ยวเกาะไข่ เกาะอาดัง และเกาะหินงามได้อีกด้วย

การเดินทางจากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ หากใช้เรือเร็วใช้เวลาเดินทางรวมเกาะประมาณ 1.30 ชั่วโมง และเรือข้ามฟากใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ไปเที่ยวทะเลที่ไหนดี? เชื่อว่าคำตอบต้อง “เกาะหลีเป๊ะ” เป็นหนึ่งในตัวเลือกอย่างแน่นอน เพราะสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านความงามของหาดทรายขาวและท้องทะเลที่สวยงาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคน

แต่จะเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะได้อย่างไร? ใครยังไม่มีไอเดีย? เกาะหลีเป๊ะ ที่กิน ที่เที่ยว และที่พัก ? จัดให้ทั้งหมด! อ่านเสร็จเก็บกระเป๋าไปเกาะหลีเป๊ะ

ตั้งใจจะไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะและอยากเห็นท้องฟ้าสวยน้ำทะเลใสแนะนำให้หาที่เที่ยวล่วงหน้าช่วงตุลาคม-พฤษภาคม ช่วงโลว์ซีซั่น คนน้อย ที่พักถูกมาก และควรไปเกาะหลีเป๊ะกี่วัน? อะไร? เราขอแนะนำอย่างน้อย 4 วัน 3 คืน ซึ่งถือว่าดี เที่ยวหลีเป๊ะ พลัส ได้เต็มที่ มีเวลาพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศน้ำทะเลใสและชายหาดที่สวยงาม

The sea of ​​Thailand, Andaman Bay, Southern Thailand, Koh Lipe, Satun Province, unbeatable beautiful anywhere in the world. It is part of Tarutao National Park. With azure waters, fine white sand, complete with coral reefs, Koh Lipe has been described as the Maldives in Thailand.

Is a paradise island of the Andaman Sea that is famous all over the world. It is a destination for those who want to experience the beauty of the underwater world. Besides Koh Lipe From here, tourists can also take a boat trip to Khai Island, Adang Island and Koh Hin Ngam as well.

The journey from Pak Bara Pier – Koh Lipe by speedboat takes about 1.30 hours in total, and the ferry takes about 3 hours.

Where is the best place to go to the beach? believe that the answer must “Koh Lipe” is definitely one of the choices. Because this tourist destination in Satun is famous for the beauty of white sandy beaches and beautiful seas. until becoming a dream destination for many people.

But how to get to Koh Lipe? Who doesn’t have an idea? Koh Lipe, where to eat, attractions and accommodation ? Arrange them all! After reading, pack your bags and go to Koh Lipe.

Intend to go to Koh Lipe and want to see the beautiful sky and clear water, I recommend you to find a place to visit in advance during October-May. During low season, less people, very cheap accommodation and how many days should I go to Koh Lipe? what? We recommend at least 4 days 3 nights, which is good. You can enjoy Lipe Plus to the fullest, have time to relax and soak up the clear waters and beautiful beaches.

เกาะหลีเป๊ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

น้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้

อุทยานแห่งชาติวังตะไคร้ อำเภอเมือง เป็นที่พักผ่อน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชุมพร-พันธุ์ทิพย์ปริพัทธ์ ภายในตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด และไม้ประดับต่างๆ ภายในพื้นที่ 1,400 ไร่ มีลำธารไหลมาจากหัวมุม ผ่านหินก้อนใหญ่

เหมาะสำหรับการว่ายน้ำ เกิดจากการรวมตัวของ 2 ลำธาร สายหนึ่งเรียกว่าคลองมะเดื่อจากน้ำตกเหวกระถิน และอีกสายหนึ่งเรียกว่าคลองตะเคียน จากน้ำตกแม่ปล้อง ลำธารสองสายนี้มาบรรจบกันเป็นลำธารสายเดียว มีแอ่งน้ำนิ่งเป็นวังน้ำไหลลงแม่น้ำนครนายกและมีต้นตะไคร้

น้ำตะไคร้หางนาค เป็นพืชน้ำที่ชอบปลูกตามลำห้วยและลำธาร ต้นไม้เหนียวมาก มีลำต้นสีดำ และดอกสีชมพูน่ารักมาก ภายในอุทยานแห่งนี้จะบานสะพรั่งไปด้วยดอกไม้ ท้องฟ้าสีฟ้าสร้างทัศนียภาพที่สวยงามทุกฤดู โดยเฉพาะในฤดูฝน

และเนื่องจากวังตะไคร้เป็นฝั่งที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ส่งผลให้หุบเขามีฝนตกชุก จึงมีพืชพรรณมากมายในบริเวณนี้ ลำธารจะเต็มไปด้วยน้ำไหลเชี่ยว ดังนั้นจึงเป็นสถานที่เล่นล่องแก่งกับแพยาง หรือมาสนุกด้วยกัน

Wang Ta Krai National Park, Muang District, is a place to relax. under the supervision of the Chumphon-Pantippariphat Foundation The interior is decorated with various flowers. and various ornamental plants within the area of ​​1,400 rai, there is a stream flowing from the corner through a large rock

Suitable for swimming caused by the merger of 2 streams, one of which is called Khlong Maduea from Heaw Krathin Waterfall. and another line called Khlong Takhian from Mae Plong Waterfall These two streams converge into a single stream. There is a still water basin that flows into the Nakhon Nayok River and has lemongrass trees.

Nak tail lemongrass juice It is an aquatic plant that likes to grow along creeks and streams. Very tough tree with black trunk and very cute pink flowers. Within this park will bloom with flowers. The blue sky creates a beautiful scenery in every season. Especially in the rainy season

And because Wang Ta Krai is a side that receives the southwest monsoon between July and October. As a result, the valley had a lot of rain. Therefore, there are many plants in this area. Streams will be filled with fast-flowing water. Therefore, it is a place to play white water rafting with rubber rafts. or let’s have fun together

น้ำตกวังตะไคร้

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ดอยม่อนเงาะ

ดอยม่อนเงาะ

เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นยอดเขาสลับกับน้ำตกได้ไกลสุดลูกหูลูกตา นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และความหนาวเย็น ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอกที่สวยงามทอดยาวไปตามหุบเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

โดยด้านทิศตะวันตกจะเห็นดอยอินทนนท์ ถัดจากด้านทิศเหนือเป็นดอยฟ้าห่มปกและติดกับด้าน ทิศตะวันออกจะเป็นดอยหลวงเชียงดาว ช่วงเย็นสามารถชมพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวดอยม่อนเงา

เมื่อเทียบกับการไปชมทะเลหมอกที่สวยงามที่อื่นในเชียงใหม่แล้ว ดอยม่อนงูถือว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุด

ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองไก่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับความสูง 1,425 เมตร มาที่นี่เพื่อดูทั้งธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบาย พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอกที่สวยงามทอดยาวไปตามหุบเขา

ซึ่งด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นดอยอินทนนท์ ทางทิศเหนือคือดอยฟ้าห่มปก ถัดมาทางทิศตะวันออกคือดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองค่ะ ไฮไลท์ของที่นี่คือในตอนเย็นสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณจุดชมวิวดอยม่อนงา

หากเทียบกับจุดชมวิวทะเลหมอกอื่นๆ ของเชียงใหม่ ถือว่าใกล้เมืองมากที่สุด

Chiang Mai, a natural attraction that can see the mountain peaks interspersed with waterfalls as far as the eye can see. Visitors can experience nature. and cold Watch the morning sun rise and the beautiful sea of ​​mist stretches across the valley for kilometers.

The west side will see Doi Inthanon. Next to the north side is Doi Pha Hom Pok and adjacent to the side. To the east is Doi Luang Chiang Dao. In the evening, you can watch the sunset at Doi Mon Ngao viewpoint.

Compared to visiting the beautiful sea of ​​mist elsewhere in Chiang Mai. Doi Mon Ngu is considered the closest to the city.

Located at Tambon Muang Kai, Amphoe Mae Taeng, Chiang Mai Province. At an altitude of 1,425 meters, come here to see both nature and cool weather. The morning sunrise and the beautiful sea of ​​mist stretch along the valley.

The west side will see Doi Inthanon. To the north is Doi Fa Hom Pok. Next to the east is Doi Luang Chiang Dao, sure enough. The highlight of this place is that in the evening you can watch the sunset at Doi Mon Nga viewpoint.

Compared to other sea mist viewpoints in Chiang Mai, it is considered the closest to the city

ดอยม่อนเงาะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ภูสอยดาว

ภูสอยดาว

เริ่มต้นฤดูฝนที่แรกกับภูสอยดาวเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี่คือหนึ่งในลิสต์ของนักเดินป่าในประเทศไทย ซึ่งในช่วงฤดูฝนเช่นนี้จะมีหมอกลอยลงมาปกคลุมทั้งผืนป่า

เป็นทะเลหมอกที่เชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัส ยิ่งไปกว่านั้นต้นไม้ยังเขียวชอุ่มกว่าทุกฤดู รวมถึงไฮไลท์สำคัญอย่างดอกหงอนมังกรบานให้ชมกันในช่วงนี้อีกด้วย

มีพื้นที่ครอบคลุมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ตำบลเมืองเจ็ดต้น ตำบลนาคุ้ม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมูล อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอบ่อผัก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำยอดภูสอยดาวมีความสูง จากระดับน้ำทะเล 2,102 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย ไฮไลท์ที่น่าสนใจและน่าดึงดูดของนักท่องเที่ยว

คือการชมทุ่งดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่า “หงอนมังกร” และดอกไม้หลากสีให้เห็นสลับกันไปทั่วลานสน โดยจะออกดอกในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี

Starting the first rainy season with Phu Soi Dao Nature Trail, this is one of the list of hikers in Thailand. In this rainy season, mist drifts down the forest.

It is a sea of ​​fog that invites everyone to experience. Moreover, the trees are greener than all seasons. Including important highlights such as the dragon’s crest blossom to see each other during this time as well.

There is an area covered in the Nam Pat National Forest Reserve. Mueang Chet Ton Subdistrict, Na Khum Subdistrict, Ban Khok District, Ban Khok District, Huai Moon District, Nam Pat District, Uttaradit Province, Bo Phak District, Chat Trakan District Phitsanulok Province

This is an area with relatively rich forest covered with beautiful natural forests. Is an upstream source of Phu Soi Dao peak From the sea level of 2,102 meters, which is the fourth highest in Thailand, an interesting and attractive highlight of tourists.

Is to see a field of purple flowers called “Dragon’s Crest” and colorful flowers alternating across the pine yard. It will bloom during the rainy season from August to September of every year.

ภูสอยดาว

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจและยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเต็มไปด้วยธรรมชาติคุณจะได้เห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของภูเขาป่าไม้สายน้ำและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดในที่เดียว

เป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่ธรรมชาติสร้างความสวยงามและน่าสะพรึงกลัวไว้ในที่เดียวกัน เป็นเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของออบหลวงด้านล่างเป็นแม่น้ำที่คดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันและแคบมากบีบให้น้ำไหลเข้าแคบ

ดังนั้นแม่น้ำที่นี่จึงไหลเชี่ยวมาก มีเสียงน้ำกระทบหน้าผาโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวที่สวยงามของออบหลวง

ภายในบริเวณสวนออบหลวงยังมีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นหลุมศพมนุษย์โบราณ ภาพเขียนสีขาวบริเวณเพิงผาช้างซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ล่องแก่งหรือพายเรือคายัคในแม่น้ำที่ใสสะอาดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่นกัน

This is another interesting and relatively unknown place full of nature, and you can see breathtaking views of mountains, forests, streams and historical traces all in one place.

It is an interesting place where nature has created its beauty and fear all in one place. It is because of Ob Luang’s geography below is a river that meanders through Hellfire Pass. The gorge is characterized by a very narrow and steep cliff that forces the water into a narrow stream.

So the river here is very turbulent. The sound of water hitting the surrounding cliffs In addition, there is a bridge connecting the Hellfire Pass for tourists to enjoy the beautiful view of Ob Luang.

In the Suan Ob Luang area, there are also excavations of prehistoric archaeological sites such as ancient human tombs. The white paintings in the area of ​​Pha Chang Shelter, which tourists can visit.

There are also hiking activities. Rafting or kayaking in the crystal clear river for tourists to experience as well.

Ob Luang National Park There is a house service. Camping place And amenities such as a tent for rent with bedding at a rate of 50 baht per night, tourists can contact for more information at Ob Luang National Park, call 0 5-322-9272.

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

แม่ขมิ้นน้ำตกห้วย

แม่ขมิ้นน้ำตกห้วย เป็นน้ำตกหินปูที่สวยงามและมีชื่อเสียงของกาญจนบุรี ทั่วบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น

แต่ละชั้นมีความสูงและความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทำเส้นทาง เดินสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เกาะขาม ตั้งอยู่ในอำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีน้ำทะเลใส หาดทรายขาว เหมาะสำหรับมาเล่นน้ำพักผ่อน

ถ่ายภาพสวยกับวิวทะเลสีฟ้าคราม แถมเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพ เป็นเกาะที่นอกจากความสวยงามของชายหาดแล้ว ภายในเกาะมีกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งการชมปะการังด้วยการดำน้ำแบบผิวน้ำ การชมปะการังด้วยเรือท้องกระจก พายคายัคชมทัศนียภาพของเกาะ

ทะเลตราด ได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่งดงามไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายท่ามกลางพื้นน้ำของทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

แม่ขมิ้นน้ำตกห้วย

Mae Khamin Huai Waterfall is a famous and beautiful stone crab waterfall of Kanchanaburi. The area is shady with many kinds of forest plants. Huay Mae Khamin Waterfall is divided into 7 floors.

Each floor has its own height and beauty. The park has made a path Walk up to each level of the waterfall and it is also a nature trail that is a waterfall that can be visited all year round.

Koh Kham is located in Sattahip District, Chonburi Province. It is a popular island with tourists. As it has crystal clear water, white sandy beach is perfect for relaxing in the water.

Take beautiful pictures with a view of the turquoise sea. Plus travel not far from Bangkok It is an island that apart from the beauty of the beach There are many activities within the island. Both for viewing corals with snorkeling Viewing corals with a glass bottom boat Kayaking to see the scenery of the island.

Trat Sea is known for being a beautiful sea with islands and islands scattered among the water surface of the eastern Gulf of Thailand. With Koh Chang is the largest island And the second largest in the country.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<