ยอดเขาเทวดา

ยอดเขาเทวดา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน จ.สุพรรณบุรี 1,123 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในอุทยานแห่งชาติพุเตย มีพื้นที่เกือบ 2 แสนไร่ หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร

ยอดเขาเทวดา

ครอบคลุมพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกและไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วทั้งยอดเขา

ยอดเขาเทวดา ขากลับลงจากยอดเขา มีกิจกรรมสุดมันส์ให้เล่นกันด้วย นั่นคือการโรยตัวลงจากน้ำตกตะเพินคี่น้อยซึ่งท้าทายวัดใจอย่างมาก

การเดินทาง จากกรุงเทพฯให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) จนกระทั่งถึงทางแยกเข้าสู่อำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

เลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 733 มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอำเภอด่านช้าง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

The Deva Peak is the highest peak in Suphanburi, 1,123 meters above sea level. In Phu Toei National Park It has an area of ​​almost 2 hundred thousand rai or approximately 317 square kilometers.

Covers the area of ​​National Reserved Forest, Phra Ong Phra Forest, Khao Phurakam Forest and Huai Phlu Mountain Forest. Is the source of many streams There is a beautiful nature that is suitable as a tourist destination and a vacation can also see the sea of ​​mist and mist that cover the peak

On the way back down from the top of the mountain There are fun activities to play together. That is, abseiling from Tapnoi Waterfall, which is very challenging. มา เก๊า 888

To travel from Bangkok, take Highway 340 (Bang Bua Thong – Suphanburi) until you reach the junction to Doem Bang Nang Buat. Distance of 150 kilometers, then turn left through Doem Bang Nang Buat district. Distance of approximately 33 kilometers.

Turn right again onto Highway 733 heading to the city of Dan Chang District. Distance of approximately 40 kilometers

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สถานที่เที่ยวจุดชมวิวเนินช้างศึก

สถานที่เที่ยวจุดชมวิวเนินช้างศึก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านอีต่องเป็นที่ตั้งของฐาน ตชด.เหนือเมฆ หรือฐาน ตชด.ลอยฟ้า เมื่อขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินช้างศึก แล้วมองลงมาข้างล่างจะเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขาแห่งเทือกเขาตะนาวศรีอันสวยงามกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแบบ 360 องศา

สถานที่เที่ยวจุดชมวิวเนินช้างศึก ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรือพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้อย่างสวยงาม ต้องมาให้ถูกจังหวะ มาในช่วงที่สายหมอกปกคลุมเยอะก็จะไม่สามารถมองเห็นวิวเบื้องล่างได้ จะเห็นเป็นภาพของสายหมอกขาวที่ปกคลุมทั้งพื้นที่

เหมืองปิล๊อก ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านอีต่อง เป็นสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งเหมืองแร่เก่าที่บอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีต ครั้งเมื่อผืนดินแห่งนี้เต็มไปด้วยแร่ที่มีค่า

เสมือนเป็นขุมทองของนักแสวงโชคจากทั่วทุกสารทิศ ในปัจจุบันในยังคงเห็นเศษรถเก่า เครื่องมือ เครื่องจักร และอาคารต่างๆ ที่เคยใช้งานในยุคเหมืองแร่รุ่งเรือง วางไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม และกลายเป็นมุมถ่ายภาพ เมื่อเดินเข้าไปข้างในจะพบกับบรรยากาศเขียวขจี

Nern Chang Suek Viewpoint Located not far from E-Tong Village, it is the location of the North Cloud Subdistrict Administrative Organization, or the floating point of the Royal Thai Police. Then looking down below, you will see a 360-degree view of the mountains of the Tanaosri mountain range.

Watch the sunrise in the morning Or a beautiful sunset in the evening But have to come in the right time Because if coming during the fog covered a lot, you will not be able to see the view below. Will see a picture of the white mist covering the area มา เก๊า 888

Pilok mine is located in the village of Ethong. This site used to be an old mining site that tells the story of the past. When this land was full of precious minerals

Like a treasure trove of fortunes from all over the world Nowadays, still see scrap old cars, tools, machines and buildings. Used in the mining boom Placed for tourists to see And became a photography angle When walking inside, you will find a lush green atmosphere.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ บนเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง กม.ที่ 36 อยู่เลยอุทยานแห่งชาติออบหลวงไปประมาณ 22 กม. เป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ

สวนสนบ่อแก้ว ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ ต้นสนที่นำมาปลูกมีอายุกว่า 40 ปี เพราะปลูกในช่วงปี พ.ศ.2509-2510 จำนวนหลายพันต้น เรียงรายเป็นระเบียบบนลานโล่งเตียนด้านหน้า

สวนสน ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำนวนสนสามใบ และยูคาลิปตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่

อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี ช่วงที่น่าไปเที่ยวมากที่สุด ฤดูหนาว

วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ แหล่งท่องเที่ยวสุดลับฉบับลำปาง กับจุดชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

เฉลิมพระเกียรติครบ 200ปี จะทำให้คุณได้ยลโฉมวิวสวยอลังการของอำเภอแจ้ห่ม เห็นลำน้ำแม่สอย แม่มอญและแม่วัง

Suan Son Bo Kaew is located in the area of ​​Hod District, Chiang Mai Province, on the route of Hot-Mae Sariang Route 36 km, it is about 22 km beyond Ob Luang National Park.

At the National Park Service Bred from abroad, Australia, South Africa and Taiwan to try and find suitable varieties. To plant on a degraded forest on the northern mountain The pine is planted over 40 years old because it is planted during the year. 1966-1967 Thousands of plants Lined up neatly on the bare courtyard in front

The pine plantation is also part of the raw material survey project for pulp making and is an experimental field for planting three pine leaves. And eucalyptus In a total area of ​​2,072 rai มา เก๊า 888

The air here is humid and cold all year round. Best time to visit Winter

Wat Phra Chomklao Rachanusorn The secret attraction, Lampang edition With a 360-degree panoramic viewpoint at Chalerm Phra Kiat, Phra Chaloem Klao Rachanusorn Temple.

In honor of the 200th anniversary, it will give you a glimpse of the magnificent view of Chae Hom. Saw Mae Soi River Mae Mon and Mae Wang

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

บ่อน้ำพุร้อนฝาง

บ่อน้ำพุร้อนฝาง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี ความน่าอัศจรรย์อยู่ในตัว ตรงที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นมาจากหินร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก แม็กม่า

ไหลแทรกมาตามช่องหินขึ้นมาใกล้เปลือกโลก ทำให้ชั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อน้ำบาดาลไหลผ่านชั้นหินร้อนดังกล่าว จึงทำให้อุณหภูมิของน้ำนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดแรงดันมหาศาล และดันตัวเองผ่านรอยแยกของหินแกรนิตขึ้นมาบนพื้นผิวโลก จนเกิดเป็นน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมา

มีไอร้อน เป็นควันลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความร้อนของน้ำในบ่อน้ำพุร้อนนั้นมีความร้อนสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

บ่อน้ำพุร้อนฝาง มีมากมายกว่า 50 บ่อ โดยตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปรอบๆ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 10 ไร่ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามเข้ากับธรรมชาติ

นักท่องเที่ยวเดิน เข้าไปชมบ่อน้ำพุร้อนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนบางบ่อก็มีขนาดใหญ่ บางบ่อมีขนาดเล็ก แต่ว่าจะมีบ่อใหญ่อยู่หนึ่งบ่อที่จะมี ไอน้ำพุ่งขึ้นสูงกว่า 40-50 เมตร

Fang Hot Springs Located in the Doi Pha Hom Pok National Park is a natural tourist destination with The astonishment lies in them. It is a geyser formed by the liquid hot rock beneath the magma crust.

Flowed along the rock channels up near the earth’s crust Causing the rock layers in that area to have a higher temperature And when groundwater flows through the hot rock Thus causing the temperature of the water to rise as well Causing tremendous pressure And pushing itself through the crevices of granite up the earth’s surface Until a hot spring rose มา เก๊า 888

There is a hot smoke that is constantly emitting smoke. The heat of the water in the hot spring is quite hot, about 80-100 degrees Celsius.

There are more than 50 Fang Hot Springs, scattered all around. Within an area that is more than 10 rai of land, which the national park Has developed the area to be beautiful with nature

Walking tourists Get a closer look at the hot springs In which Bang Bo hot springs are large Bang Bo is small But there will be one big well that will have The steam rose to a height of more than 40-50 meters.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ดอยสุดอิตต่างๆ ที่ช่วงเทศกาล ผู้คนจะแออัดอย่างมาก แต่โชคดี เมืองไทยยังไม่สิ้นหวัง เมื่อมีทางเลือกสุดแจ่ม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ นั่นก็อำเภอแม่แจ่ม ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเชียงใหม่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี สามารถสัมผัสความงามของทะเลหมอกได้ที่จุดชมวิวดอยม่อนหมาก

แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ จุดเด่นของอำเภอแม่แจ่มนั้น อยู่ที่ความสวยงามอลังการของนาขั้นบันได ที่ข้าวเริ่มจะออกรวงสีเหลืองทองในช่วงหน้าหนาว อีกทั้งชมบ้านป่าบงเปียง หมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ให้เราได้อิ่มเอิบ เน้นว่า ถ้าเบื่อกับสถานที่ยอดนิยมในเชียงใหม่

เชียงคาน ต้องการผ่อนคลายจากความเครียด ความอ่อนล้าจากการทำงาน เมืองน่ารักแห่งนี้คือคำตอบของคุณ เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน

ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมชายโขง บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอยเล็กๆ ถนนศรีเชียงคาน ตกตอนเย็น ก็จะมีถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวได้มาช้อปปิ้งกัน มีสินค้าและของพื้นเมืองต่างๆ ให้คุณได้เลือกสรร มากมาย ท่ามกลางลมหนาว วิวทิวทัศน์ริมฝั่งโขงอันงดงาม ห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เป็นมิตร

Mae Chaem, Chiang Mai Province Doi Sud It At the festival People will be very crowded, but fortunately Thailand is not hopeless. When there is an amazing choice Not far from Chiang Mai city. That is Mae Chaem District Located in the southwest of Chiang Mai in the midst of lush green forest. You can experience the beauty of the sea mist at the Doi Mon Mak viewpoint.

The highlight of Mae Chaem district Is at the magnificent beauty of rice terraces Where the rice starts to turn golden yellow in winter Also see Ban Pa Pong Pieng Small village Full of charm and lifestyle of local people Let us be full, emphasizing that if you are bored with popular places in Chiang Mai มา เก๊า 888

Chiang Khan wants to relax from stress. Fatigue from work This lovely town is the answer to Khun Chiang Khan, a small town on the Mekong River at the border of Thailand. Which still retains the culture, tradition, simple living, traditional way of life Which is difficult to find nowadays

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เองก็เป็นหนึ่งใสตลาดน้ำที่โด่งดังสุดๆ ของเมืองไทย เรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งตลาดน้ำ

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก กักเก็บน้ำและผืนป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ เป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติที่หลายคนชื่นชอบ มีจุดเช็กอินให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมกันหลายจุด

เขื่อนเชี่ยวหลาน ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในเขื่อนเชี่ยวหลานนั้นสวยงามจนทำให้คุณเผลอหยุดหายใจเลยทีเดียว ภาพของผืนน้ำกว้างใหญ่สุดลูกตา

ภูเขาหินปูนที่ตั้งสง่าอยู่กลางน้ำ เป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ควรไปชมอย่างยิ่ง แถมที่นี่ยังมีที่พักนอนแพกลางเขื่อนสวยๆ

เกาะพีพี เกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจม บอนด์ 007 ที่นี่มีน้ำทะเลใสปะการังสวยและรายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่กลางทะเล

Damnoen Saduak Floating Market Floating markets can be considered as another good item for Thai tourism that foreign tourists pay a lot of attention. And Damnoen Saduak itself is one of the most famous floating markets in Thailand, known as the legend of the floating market.

Kaeng Krachan, the reservoir and the still fertile forest It is a natural attraction that many people enjoy. There are many check-in points for tourists to visit.

Cheow Lan Dam The greatness of nature in Cheow Lan Dam is so beautiful that you can take your breath away. The image of the expanse of water มา เก๊า 888

A limestone mountain standing in the middle of the water. It is an unseen Thailand that is absolutely worth visiting. In addition, there is also a place to sleep in a raft in the middle of the dam

Phi Phi Island, the world famous island known as the filming location of the James Bond 007 movie, boasts crystal clear water, beautiful coral reefs and surrounded by mountains and hills in the middle of the sea.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สถานที่เที่ยวเกาะตาชัย

สถานที่เที่ยวเกาะตาชัย เป็นที่เที่ยวนิยมมากๆ เกาะตาชัยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ทางอุทยานฯ

เกาะตาชัย

สถานที่เที่ยวเกาะตาชัย เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปยลโฉมได้ไม่นาน เกาะตาชัยนั้นจะมีช่วงปิดเกาะให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูในช่วงเดียวกันกับเกาะสิมิลัน

เพลาเพลิน จะมีเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาว แต่ก็มีอยู่จริงๆ ที่ เพลาเพลิน บุรีรัมย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน

เพลาเพลิน

หมู่เกาะกำ เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน ที่นี่เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใส และหาดทรายขาว เป็นจุดดำน้ำตื้น เล่นน้ำ สามารถไปเที่ยวที่นี่ได้ด้วยโปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะกำแบบไปเช้าเย็นกลับ สามารถเช่าเหมาเรือหางยาวของชาวบ้าน

หมู่เกาะกำ

เกาะไม้ท่อน เกาะส่วนตัวที่มองจากด้านบนอากาศลงมาแล้วจะเห็นเป็นรูปท่อนไม้ เกาะส่วนตัวเลยทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่ต่อวันมีไม่มากนัก ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เกาะไม้ท่อน

Koh Tachai is a very popular tourist destination. Koh Tachai is part of the Similan Islands National Park, the park has just opened for tourists to have the opportunity to take a look at it for a short time.

Koh Tachai will have an island closed for nature to recover in the same period as Similan Island. มา เก๊า 888

Pao Plern will have a winter flower sightseeing. But there is really a place that Plern Ploen Buriram was built as a place to develop students outside the classroom for young people. And guests In addition, La Ploen Flora Park

Kamphaeng Islands are islands in the area of ​​Laem Son National Park. It is a beautiful archipelago with crystal clear waters and white sandy beaches. It is a snorkelling point, swimming can go here with a day trip tour of the Kam Islands. Can charter a long-tail boat of the villagers

Maiton Island, a private island seen from above, the air descends and will see a shape of timber. So there are not many tourists who come here for vacation per day. Abundance of nature

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สถานที่ท่องเที่ยวดอยเชียงดาว

สถานที่ท่องเที่ยวดอยเชียงดาว เป็นภูเขาสูงอันดับ 3 ของประเทศ ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศเหนือของเชียงใหม่ไปตามเส้นทางหลวงสายเชียงใหม่-ฝาง ดอยหลวงเชียงดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

ดอยเชียงดาว

การเดินทางสู่เขาสูงแห่งนี้ค่อนข้างลำบาก แต่ทว่าทัศนียภาพด้านบนคุ้มค่ากับการเดินทางเสียจริง จุดเด่นที่สุดคือวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงาม ธรรมชาติบริสุทธิ์ ละออกหมอกและน้ำค้างยามเช้า

สถานที่ท่องเที่ยวดอยเชียงดาว รวมไปถึงนกหลากชนิด และดอกไม้ป่านานาพรรณ อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ยามค่ำคืนเป็นจุดดูดาวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากไม่มีมีแสงไฟคอยบดบังแข่งแสงดาว

ดอยอินทนนท์ พอเข้าหน้าหนาวดอยอินทนนท์คงเป็นหนึ่งใน to do list ของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่อยากไปสัมผัสอากาศหนาว ที่นี่นอกจากเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ดอยอินทนนท์พรั่งพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวเขา ถ้ำ น้ำตก พระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ โครงการหลวงอินทนนท์

ดอยอินทนนท์

หรือเพียงแค่ไปกดชัตเตอร์ถ่ายรูปทะเลหมอกยามเช้า ถ่ายเอาป่าอันอุดมสมบูรณ์และไม้ดอกเมืองหนาวเป็นฉากหลัง เท่านี้ก็แสนจะคุ้มค่ากับการไปเยือนสักครั้ง

Doi Chiang Dao is the third highest mountain in the country, located in Chiang Dao District. Chiang Mai Province In the north of Chiang Mai along the Chiang Mai-Fang highway. Doi Luang Chiang Dao It is a beautiful natural attraction.

Getting to this high mountain is quite difficult. But the scenery above is really worth the trip. The most outstanding feature is the beautiful scenery. Pure nature Leaving the fog and morning dew

Including a variety of birds And various wildflowers Cool weather all year round At night it is one of the most beautiful stargazing spots. Because there is no light to obscure the starlight race

Doi Inthanon When entering the cold season, Doi Inthanon is probably one of the to do list of many tourists who want to experience the cold weather. Here, besides being the highest peak in Thailand มา เก๊า 888

Doi Inthanon is full of interesting attractions such as hill tribe villages, waterfalls, Phra That Naphamethaneedon and Phra That Naphaphon Phumisiri. Royal Project Inthanon

Or just press the shutter to take a picture of the morning mist Shoot with rich forests and winter flowers as a background. This is very worth visiting once.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สถานที่ท่องเที่ยวบนภูเขา

สถานที่ท่องเที่ยวบนภูเขา ภูหัวฮ่อม เขตเทือกเขาสลับซับซ้อนที่มีจุดชมทะเลหมอกในยามเช้าและจุดชมพระอาทิตย์ตกดินขึ้นชื่อ มากไปกว่านั้นยังสามารถมองเห็นขอบแดนธรรมชาติระหว่างไทยและลาวได้อย่างชัดเจน

ภูหัวฮ่อม

มีจุดชมนกสำคัญ ในบริเวณนี้ติดกับพื้นที่ของสมรภูมิรบในอดีต สมรภูมิร่มเกล้า และถัดไปราว 4 กิโลเมตรก็เป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดเหือง ที่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามที่สุดในแถบนี้

สถานที่ท่องเที่ยวบนภูเขา ห้วยอีสัน จุดชมทะเลหมอกภาคอีสานที่ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ เพราะน้อยคนนักที่จะรู้ว่าทะเลหมอกนั้นมีให้ชมที่ยอดดอยในภาคอีสาน จุดชมทะเลหมอกจุดนี้สามารถมองไปได้ไกลและเห็นทะเลหมอกลอยเด่นเหนือลำน้ำโขงที่ทอดกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว

ห้วยอีสัน

มีบริการรถอีแต๋นของชาวบ้านในพื้นที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทะเลหมอกบนยอดภูในช่วงเช้าทุกวันของฤดูกาลนี้ จุดชมวิวทะเลหมอกแห่งภาคใต้ที่มีความงามของทิวหมอกไล่ระดับที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น จัดเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวธรรมชาติแนวอันซีน เขาไข่นุ้ยมีจุดชมทะเลหมอก 2 จุด

Phu Hua Hom, a complex mountain area with a viewpoint for the sea of ​​mist in the morning and a famous sunset view point. Moreover, the natural border between Thailand and Laos can be clearly seen.

There is an important bird watching point. In this area adjacent to the area of ​​the former battlefield. Rom Klao Battlefield and about 4 kilometers next, it is the location of Tat Huong Waterfall. It is a large waterfall that is the most beautiful in this area. มา เก๊า 888

Huai Isaan, the sea fog viewing point in Isan region, considered to be an unseen Thailand. Because very few people know that the sea of ​​mist is available to see at the top of the mountain in the Isan region This spot to view the sea of ​​mist can look far and see the sea of ​​mist drifting over the Mekong River that separates Thailand and Laos.

Local villagers’ E-Tan cars are available to take tourists up to see the sea of ​​mist on the mountain top in the morning every day of this season.

View point of the sea of ​​mist of the south that has the beauty of the mist gradient as beautiful as anywhere else. Classified as one of the unseen nature trips Khao Khai Nui has 2 spots to view the sea of ​​mist.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ตึกชิโนโปตุกีส

ตึกชิโนโปตุกีส ทะเลสวยอย่างเดียว ขอเถียงคอเป็นเอ็นเลยค่ะว่าไม่จริ๊ง ไม่จริง เพราะนอกจากทะเลสวย น้ำใส หมู่เกาะต่างๆ แล้ว ในตัวเมืองภูเก็ตเขาก็มีของดีที่หาชมที่ไหนได้ยากอยู่ด้วยเหมือนกัน

ตึกชิโนโปตุกีส

เมืองเก่าภูเก็ต ตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน เพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะไปเที่ยวภูเก็ต

หมู่บ้านมอญ ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนของคนในชุมชน มีโรงเรียนซึ่งเปิดเฉพาะวันหยุดเพื่อให้เด็กๆ ได้มาเรียนภาษามอญกัน นอกเหนือจากภาษาไทยที่ไปเรียนกันตามปกติในโรงเรียนอยู่แล้ว

หมู่บ้านมอญ

เดินมาอีกหน่อยก็จะมี วัดมอญ ด้วยค่ะ ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตามปกติ เราสามารถทำบุญไหว้พระได้ และบริเวณใกล้ๆ วัดมอญ เราจะได้เจอกับ เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง

อุทยานราชภักดิ์ ก่อสร้างโดยกองทัพบก รูปหล่อสำริดขนาด 13.9 เมตร ออกแบบโดยช่างจากกรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

อุทยานราชภักดิ์

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มา เก๊า 888

Sino-Portuguese Building Only beautiful sea I would like to argue that it’s not true, because apart from the beautiful sea, clear water, and various islands, in Phuket town, he has good things that are difficult to find anywhere as well.

Old Phuket Town Sino-Portuguese Building Variety of colors Therefore, anyone who is going to travel to Phuket

Mon village, in the village there will be houses of the people in the community There is a school which is open only on holidays for children to Have come to learn the Mon language In addition to the Thai language that is normally studied in school

Walking a little further, there will be Mon temple as well, which has Buddhist monks living in Lent as usual. We can make merit and pay respect to monks. And near Mon Temple, we will meet Shwedagon Pagoda

Rajabhakti Park Construction by the Army A 13.9 meter bronze statue designed by artisans from the Fine Arts Department. Royal Monument of the King of Siam, Seven

King Ramkhamhaeng the Great, King Naresuan the Great, King Narai the Great, King Taksin the Great, King Phutthayodfa Chulalok the Great, King Mongkut. And King Chulalongkorn

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<