จุดชมวิวหินช้างสี

จุดชมวิวหินช้างสี อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ เหมาะจะออกไปสัมผัสธรรมชาติเป็นที่สุดว่าไหมว่าแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋า จูงมือคนรักไปเดินดูธรรมชาติกัน

นักเดินทาง จะพาคุณไปรู้จักกับอีกหนึ่งจุดน่าสนใจใน จ. ขอนแก่น ที่ให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศ

ธรรมชาติ และอีกหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาบนพื้นที่สีเขียวแห่งนี้กัน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 197 ตร.กม. เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นป่าต้นน้ำ มีทิวทัศน์และจุดเด่นที่สวยงาม มีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขาหินทรายสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทอดตัวเป็นแนวยาว ขนานกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งต้นน้ำส่วนหนึ่งของลำน้ำที่สำคัญหลายสาย

ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิญ ลำน้ำชี เป็นต้น และยังเป็นจุดชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ำพองอีกด้วย

จุดชมวิวหินช้างสี

Hin Chang Si View Point Cool air The sky is clear like this. It is best to go out and feel the nature as possible. Then, prepare to pack the bag. Take your lover’s hand to take a walk to see nature.

Travelers will bring you to know another interesting point in Khon Kaen that you can experience the atmosphere.

Nature and one of the wonders that nature has made on this green space. Located in the Nam Phong National Park. This park has an area of ​​approximately 197 sq km. It is named after the source of Nam Phong River that flows together with the Ubonrat Dam Reservoir. Established according to the proposal of Khon Kaen

Nam Phong National Park Upstream forest It has beautiful scenery and highlights. The morphology of sandstone mountains, high above sea level. Extends in a long line Parallel to the Ubolratana dam It is an upstream part of many important streams.

Nam Phong River, Chern Nam Chi River, etc. It is also a viewpoint in the morning and evening at sunrise, the most beautiful sunset of Nam Phong.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

วัดเขาวงพระจันทร์

วัดเขาวงพระจันทร์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มี พระมงคลภาวนาวิกรม พระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นอดีตเจ้าอาวาสซึ่งได้มรณภาพไปแล้ว โดยชาวลพบุรีจะเรียนท่านว่า หลวงปู่ฟัก

วัดเขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองลพบุรีประมาณ 28 กม. ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ตรงหลักกม.ที่ 178 มีทางแยกเลี้ยวขวาอีก 5 กม. ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงบริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์

จะมีทางบันไดไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,799 ขั้นยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร

ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2-3 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน

เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา สถานที่นี้เป็นแหล่งสะสมวัตถุโบราณ ของหายากมากมาย และพระพิมพ์ต่างๆมากมาย เพราะ หลวงปู่ฟัก อดีตเจ้าอาวาสท่านเป็นนักสะสมพระเครื่องมาก่อนที่ท่านจะบวช มีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ได้ชมกัน

พระพุทธโชค พระเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี ประดิษฐานอยู่บริเวณริมเชิงเขาวงพระจันทร์ โดยแรกเริ่มโครงการก่อสร้างจะใช้ชื่อว่า พระเชียงแสน องค์พระก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เมตร สูง 75 เมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างองค์พระ 8 ปี (โดยประมาณ)

วัดเขาวงพระจันทร์

Wat Khao Wong Phra Chan It is a temple located in Huai Pong Subdistrict, Khok Samrong District. Lopburi province has Phra Mongkhon Phawanavikrom Ordinary Episcopal Is a former abbot who has passed away In which Lopburi people will tell you that Luang Pu Fak

Wat Khao Wong Phra Chan Located about 28 km from the Muang Lopburi district along Phaholyothin Road. At the main km 178, there is an intersection, turn right for another 5 km, located in Huai Pong Subdistrict, Khok Samrong District.

There will be a stairway leading to the summit of the mountain approximately 3,799 steps.This peak is approximately 650 meters above sea level, if measured from the foot of the mountain to the top of the mountain, the length of the stairs is 1,680 meters.

It takes about 2-3 hours to travel from the foothills to the top of the mountain, both sides of the road are filled with forests and complex. Some places will be slopes. Some places will be steep.

When you reach the top of Khao Wong Phra Chan, you can see the scenery below as far as the eye can see. This place is a collection of antiques. Many rare items And various votive tablets because Luang Pu Fak, former abbot, he was a collector of amulets before he was ordained There is a museum to be seen together.

Buddha Luck, Phra Chiang Saen, is a Buddha image in the form of Wichai Mara. Chiang Saen period art It is the largest in Lopburi province. Enshrined in the area of ​​the foot of Khao Wong Phra Chan At the beginning of the construction project it will be called

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สะพานบุญโขกู้โส่เมืองปาย

สะพานบุญโขกู้โส่เมืองปาย มีระยะทางกว่า 800 เมตร ตัวสะพานถูกสร้างทอดยาวผ่านกลางท้องนาอันเขียวขจีของหมู่บ้านแพมบก และสดชื่นเป็นอย่างมาก เมื่อได้มาเยือนในช่วงที่มีสายฝนพรำ

สะพานบุญโขกู้โส่เมืองปาย ถ้าไปถูกเวลาก็จะมีโอกาสได้เป็นทะเลหมอกบางๆ ที่ลัดเลาะผ่านขุนเขาอีกด้วย การเดินทาง : จากถนนคนเดิน มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางหลัก 1095 มุ่งหน้าไปเชียงใหม่ เจอสามแยกบ้านแพมบก เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพมบก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

น้ำพุร้อนธรรมชาติไทรงาม เมืองปาย ณ จุดนี้ นักท่องเที่ยวและชาวเขา นิยมแวะมาแช่น้ำร้อน และพาลูกหลานมาอาบน้ำ ทีบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้กันเป็นประจำ ซึ่งแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก

การเดินทาง : จากถนนคนเดิน มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางหลัก 1095 มุ่งหน้าไปแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ค่าผ่านประตู 20 บาท/คน

Boon Kho Ku So Bridge, Pai With a distance of more than 800 meters, the bridge was built in the middle of the green fields of the village of Pam Bok. And very refreshing When visiting during the pouring rain

If you go at the right time, you will have a chance to get into a sea of ​​mist. That traverses the mountain as well. Travel: From the walking street, head onto the main route 1095 heading to Chiang Mai. Found three intersections at Ban Pam Bok Turn right to Ban Pam Bok A distance of about 12 kilometers takes about 25 minutes.

Natural hot springs, Sai Ngam, Pai. At this point, tourists and hill tribes Popular to come to take a hot bath And bring your children to bathe At this hot spring regularly. Which, although not very large in size

Getting there: From the Walking Street, head onto the main route 1095 heading to Mae Hong Son. A distance of about 16 kilometers takes about 30 minutes. The entrance fee is 20 baht / person.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

อุทยานน้ำตกกวางโจว

อุทยานน้ำตกกวางโจว (น้ำตกกวางโจน) ตั้งอยู่ใน ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเป็นบริเวณที่ตั้งของ ตลาดน้ำ เมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานานกว่าร้อยปี แต่พื้นที่นี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จนพื้นป่าขาดความสมดุลทางระบบนิเวศน์ ทำให้น้ำตกและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็กลายสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้ง

อุทยานน้ำตกกวางโจว ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คุณพงศภพ ไตรรัตน์ ได้มีความสนใจในโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องป่าและน้ำของในหลวงรัชกาลที่ 9 เลยออกสำรวจหาพื้นที่เพื่อทำโครงการและได้มาพบพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550 เริ่มพัฒนาพื้นที่โดยบริหารจัดการน้ำและปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี

พื้นป่าได้ฟื้นตัวและเกิดน้ำตกขึ้นมาเหมือนเดิม จนกลายเป็นพื้นที่สวยงามอากาศดีบริสุทธิ์เลยกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ เลยทำให้เกิดเป็น ตลาดน้ำกวางโจว ตลาดน้ำที่ตั้งอยู่บนน้ำตกกวางโจว

อุทยานน้ำตกกวางโจว

Kwangzhou Waterfall Park (Kwangon Waterfall) located in Tambon Yang Nam Klat Tai. Nong Ya Plong District Phetchaburi Province is the location of the floating market. In the past, this area has been a forest with beautiful waterfalls for over a hundred years. But this area was constantly being destroyed. Until the forest floor lacks the ecological balance Causing waterfalls and forests that were once fertile to become arid areas

Later in 2006, Khun Pongsapop Trairat became interested in the Royal Initiative Forest and Water Project of King Rama IX, so he went to explore the area for the project and found this area last year. 2007 Started to develop the area by water management and reforestation according to the royal initiative. It takes less than 1 year.

The forest floor has recovered and the water falls again. Until it became a beautiful area, fresh air, so it became a place to relax since 2008 And in order to create a career for the community On Saturday – Sunday And holidays Thus causing a Guangzhou Floating Market Floating market located on the Guangzhou waterfall

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

พระธาตุศรีสองรักเลย

พระธาตุศรีสองรักเลย พระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเชียงคานนัก การได้เดินทางไปสักการะพระธาตุศรีสองรักนั้นเป็นเรื่องที่นักเดินทางควรทำเมื่อได้ผ่านมาจังหวัดนี้อยู่แล้ว

พระธาตุศรีสองรักเลย พระธาตุศรีสองรักนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ และตราประจำจังหวัดเลย วัดพระธาตุศรีสองรักเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมัยกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) ในปี พ.ศ. 2103

เป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรีแสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่า พร้อมทั้งเป็นด่านกั้นเขตแดนของทั้งสองประเทศในสมัยนั้น ณ กึ่งกลางระหว่างลำน้ำโขงกับแม่น้ำน่าน

ทำจากโครงไม้ไผ่เป็นทรงสามเหลี่ยมหรือทรงหอปราสาท ใช้ส่วนประกอบที่มีตามธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ ต้นกล้วย ตอก ขี้ผึ้ง ใช้สำหรับบูชาองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งชาวบ้านก็จะมาร่วมวงทำกันอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะนำไปแห่รอบพระธาตุกันอย่างครึกครื้น
เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชน พร้อมๆ กับรักษาประเพณีอันดีงามไปพร้อมๆกัน

พระธาตุศรีสองรักเลย

Phra That Sri Song Rak Loei Phra That Si Song Rak is located on the bank of the Man River. Dan Sai District, Loei Province, not too far from Chiang Khan Traveling to pay respect to Phra That Si Song Rak is something that travelers should do when they have passed through this province already.

Phra That Si Song Rak is considered a symbol. And the province seal Wat Phra That Si Song Rak is a temple without monks residing. Built in the reign of the emperor. Ayutthaya period And Phra Chao Chai Chetthathirat Krung Sri Sattnak Nahut (Vientiane) in the year 2103

Witness the covenant of goodwill, show a good relationship with each other. To join together to fight with Burma As well as a barrier between the two countries at that time in the middle of the Mekong River and Nan River

It is made from a triangular bamboo frame or a castle tower. Use natural ingredients such as bamboo, banana tree, hammered wax, used for worshiping Phra That Si Song Rak. In which the villagers would join the band to do it in unison Before bringing to a lively parade around the relics
It is the creation of activities between people in the community while keeping good traditions at the same time.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ชื่อเดิมเรียกว่า วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า

ล้อมรอบไปด้วยทิวเทือกเขาสูง สร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ของเขต ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาว อ.แจ้ห่ม มาอย่างยาวนาน แต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการทำถนนขึ้นสู่ดอยดังนั้นพุทธศาสนิกชน ผู้ศรัทธาจึงต้องเดิน เท้าผ่านป่าทึบและหน้าผาสูงขึ้นไปสักการบูชา รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ต่อมาหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล (พระเทพวิสุทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม

ภายในบริเวณวัดด้านล่างเป็นที่ตั้งของตัว วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เป็นที่ตั้งของอุโบสถและเจดีย์เราสามารถเข้าไปกราบพระพุทธรูปภายในอุโบสถที่จำลองมาจากพระนิรันตราย ถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4 องค์หนึ่ง

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

Chalermprakiat Temple of King Mongkut Rajanusorn The original name was called Wat Phra Phutthabat Pu Pha Daeng Which is located in Chae Hom District, Lampang Province, the outstanding things of this temple until it makes it famous throughout the country. A beautiful sight of a small white pagoda built on a mountain high.

Surrounded by high mountains Created from the strength of human faith, it is an image that attracts many people who want to go to Chalerm Phra Kiat Temple. Located on a big mountain

Chae Hom district, Lampang province is in the area of Do not hunt wild animals at Doi Phrabat. On the top of this mountain there is a footprint. Enshrined Has long been worshiped by the people of Chae Hom But in the past, there was no road to the mountain, so Buddhists The believer must walk. The feet pass through dense forests and high cliffs to worship. Footprint of this Later, Luang Pho Phaibun Sumangklo (Phra Thep Wisutthiyan), the abbot of Wat Analayothiphayaram

Within the temple area below is the location of the Chalermprakiat Temple of King Mongkut Rajanusorn It is the location of the Ubosot and the Chedi. Considered as a regular Buddha image of King Rama IV

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

เขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ (จังหวัดลพบุรี) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรีโดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักจังหวัดลพบุรี บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3790 ชั้น มีความยาว 1680 เมตร และยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ชั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา

ทางเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ ช่วงแรกจะเดินแบบชิล ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่พอผ่านจุด 500 ขั้นแรกไปแล้ว กำลังขาของทุกท่านก็จะเริ่มอ่อนแรง ยังดีที่มีจุดแวะพักอยู่หลายที่ ซึ่งก็มีบริการขายเครื่องดื่มและผ้าเย็น เพื่อคลายร้อนและเพิ่มพลังในการจะเดินหน้าต่อไป

เขาวงพระจันทร์

The moon (Lop Buri Province) is the highest mountain of Lopburi Province, about 650 meters above sea level and is famous for making people know Lopburi. At the foot of the hill is home to Wat Khao Wong Phra Chan.

There are stairs to the top of the mountain, 3790 floors, length 1680 meters and there are also stairs to go up to 180 floors. In total, there are no less than 4,000 steps in total. It takes about 2-3 hours.

Both sides of the road are full. With more and more complex forests Some places will be slopes. Some places will be steep. When going up to the top of Khao Wong Phra Chan, you can see the scenery below as far as the eye can see.

Walking path up to Khao Wong Phra Chan The first part will continue walking chillingly, but after passing the first 500 points. Everyone’s leg strength will begin to weaken. Also

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

หาดถ้ำพระนาง

หาดถ้ำพระนาง อยู่ในเขต ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์สี่ เกาะ เกาะปอตะ เกาะทับ(ทะเลแหวก) เกาะไก่ และ หาดถ้ำพระนาง 1 ในไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางเทลของกระบี่ มุกอัศจรรย์มุมนี้ต้อง เดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด

เป็นที่ตั้งของพระนางด้วยที่เป็นสถิตของพระนางอันศักดิ์สิทธิ์ชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉาระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก

เป็นมุมมองที่สวยงามแปลกตา ทึงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเรือเมล์มาจากสหกรณ์เรือหางยาวอ่าวนาง นักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรม ทัวร์ทะเลแหวก หมู่เกาะปอตะ อ่าวถ้ำพระนาง

โปรแกรมทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก เกาะปอตะ จะแวะหาดถ้ำพระนางด้วย จากบริษัททัวร์ที่ให้บริการบริเวณอ่าวนาว จากรีสอร์ที่พักคุ้มค่ากว่า หากต้องการไปพักที่หาดถ้ำพระนางสารมารถซื้อตั๋วเรือเดินทางเอง มีเรือเมล์ เรือหางยาว ท่าเรืออ่าวนาง

Phra Nang Cave Beach is located in Ao Nang Subdistrict, Krabi Province, is a tourist destination in the tour program, Koh Pota, Koh Thap (Thale Waek), Chicken Island and Phra Nang Beach 1 among the highlights of tourist attractions at the tel. Of Krabi Amazing pearl, this corner must Walk deep into the end of the beach.

It is also the location of her as the dwelling of her sacred place. This view is unique and unique. That is, when going inside the voyeur, he will see the mouth of Prometheus in the cave. There are stalactites down a beautiful Charaya, with a wide sea and large and small islands lined up in the sunset.

It is a beautiful view. One of the best in Thailand The atmosphere during the day time at Tham Phra Nang Bay. This place will be bustling with tourists from all over the world. Both tourists who bought a mail boat ticket from the Ao Nang Longtail Boat Cooperative Tourists who bought the program Opened sea, Porta Islands, Phra Nang Cave bay

Tour 4 islands, Thale Waek, Koh Pota will visit Phra Nang Cave Beach From a tour operator serving the Bay Area From the resort to stay more worthwhile If you want to stay at Tham Phra Nang Beach, you can buy a boat ticket, travel by yourself, have a long-tail boat, a long-tail boat, Ao Nang pier

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

วนอุทยานดอยกาดผี

วนอุทยานดอยกาดผี ชมทะเลหมอกแบบ 360 องศษ สวยและมหัสจรรย์ที่สุดของ จ.เชียงราย ซ่อนความงามอยู่ในเทือกดอยวาวี มุมมองสวยสุดอยู่ด่านตะวันออกเป็นพาโนราม่า

วนอุทยานดอยกาดผี เห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกันแต่มุมอื่นก็สามารถดูได้ ใกล้ดอยนี้มีที่เที่ยวคือดอยวาวีแหล่งปลูกชา และถ้าถามหาถิ่นกาแฟก็คือดอยช้าง ที่สามารถดูดอกนางพญาเสือโคร่งบานได้ด้วย

ดอยขุนตาล จุดชมวิวที่เรียกว่า ม่อนส่องกล้อง ร่มรื่นไปด้วยสนป่าเขียวขจี เทือกเขาใหญ่แหล่งต้นน้ำปิงที่สำคัญ เขตป่าสงวนของประเทศ อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยที่ 26 องศาเซลเซียส

ระยะทางเดินเท้า 4.5 กิโลเมตรจะถึงจุดชมวิว เป็นอีกจุดชมวิวที่น่าพิชิตอีกที่หนึ่ง

หนึ่งเส้นทาง เที่ยวทะลุเมฆ สัมผัสถึงความสวยงามอลังการของมวลเมฆและสายหมอกที่พาดผ่านถนนที่ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดภูทับเบิก ด้วยระดับความสูง 1,768

เพื่อพบกับทะเลหมอก และนั่งจิบกาแฟชิลๆ รับเช้าวันใหม่ ในช่วงเย็นก็สามารถชมพระอาทิตย์ และแสงยามเย็นสวยๆ จากพระอาทิตย์ที่ล่ำลาภูเขากลับไปพักได้ นี่คือความเป็นธรรมชาติมากๆ ในการมาเที่ยวบ้านป่าบงเปียง

Doi Kad Phi Forest Park See the sea of ​​mist in 360 degrees, the most beautiful and wonderful of Chiang Rai Province, hiding the beauty in the mountains of Doi Wawee. The most beautiful view at the eastern checkpoint is a panorama.

See a complex mountain range, but other angles can be seen. Near this mountain, there is a tourist attraction, Doi Wawee, a tea plantation source. And if asking for a coffee place, it is Doi Chang That can see the Nang Phaya Sua Krong flower as well

Doi Khun Tan, a view point called Monoscopy Shady with lush green pine forests Great mountain range, an important source of Ping River The country’s reserved forests The average year-round temperature is 26 degrees Celsius.

Walking distance of 4.5 kilometers to the viewpoint. It is another viewpoint that will be conquering another place.

One path Travel through the clouds Experience the magnificent beauty of clouds and mist that travel through the road that ascends to the summit of Phu Thap Boek. With an altitude of 1,768

To meet the sea of ​​mist And sipping coffee and chill Get a new morning In the evening you can watch the sun And a beautiful evening light From the sun that fell on the mountain This is very natural. On our trip to Ban Pa Pong Piang.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ชมพระอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ

ชมพระอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเพื่อเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า ซึ่งบริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ชมพระอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ไฮไลท์ที่นอกเหนือจากพระอาทิตย์ตก เรามักจะเห็นบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ เช่น เก้ง กวาง ลิง และนก มาดื่มน้ำบริเวณนี้อีกด้วย เราก็จะได้ชมแสงสุดท้ายของวัน ภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆ คู่กับภาพกวางน้อยที่มาดื่มน้ำกันบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเลียบทะเล เนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นถนนเลียบทะเลเมืองจันทบุรีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และสวยมากๆ เหมือนอยู่เมืองนอกทีเดียว

หนึ่งเส้นทาง เที่ยวทะลุเมฆ สัมผัสถึงความสวยงามอลังการของมวลเมฆและสายหมอกที่พาดผ่านถนนที่ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดภูทับเบิก ด้วยระดับความสูง 1,768

เพื่อพบกับทะเลหมอก และนั่งจิบกาแฟชิลๆ รับเช้าวันใหม่ ในช่วงเย็นก็สามารถชมพระอาทิตย์ และแสงยามเย็นสวยๆ จากพระอาทิตย์ที่ล่ำลาภูเขากลับไปพักได้ นี่คือความเป็นธรรมชาติมากๆ ในการมาเที่ยวบ้านป่าบงเปียง

Watch the sun on the reservoir It is a reservoir for consumption within the Khao Yai National Park. And to be a water source for wildlife Which this area is another point to view the sunset

Highlights other than sunset We often see animals such as deer, monkeys and birds drinking water here as well. We will be able to see the last light of the day. Sunset pictures are very beautiful. Paired with a picture of a deer drinking water in Khao Yai National Park

Noen Nang Phaya Viewpoint, Road along the sea, Noen Nangphaya Road It is a road along the sea in Chanthaburi, the longest in Thailand and it is very beautiful, just like being in a foreign country.

One way to travel through the clouds Experience the magnificent beauty of clouds and mist that travel through the road that ascends to the summit of Phu Thap Boek. With an altitude of 1,768

To meet the sea of mist And sipping coffee and chill Get a new morning In the evening you can watch the sun And a beautiful evening light From the sun that fell on the mountain This is very natural. In visiting Ban Pa Pong Pieng

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<