แหลมผักเบี้ย

แหลมผักเบี้ย เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย อีกหนึ่งสถานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้เรื่อง ของระบบนิเวศ ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังแหล่งดูนกที่สำคัญและหายากอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ตลอดสองข้างทางในการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน

มีระยะทางประมาณ 850 เมตร ระหว่างทางเดินเต็มไปด้วยต้นแสมและโกงกางที่ขึ้นอย่างหนาแน่น มีความร่มรื่น เย็นสบาย และชุกชุมไปด้วยสัตว์น้ำ สัตว์หน้าดิน เช่น ปลาตีน ปูแสมและปูก้ามด้าม ที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆ จนไปถึงปากอ่าวมองเห็นวิวทะเลแบบกว้างไกล

วิหารเรือเภตรานิพพานัง ตั้งโดดเด่นริมถนนในบริเวณวัดนอกปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิหารรูปทรงเรือสำเภาขนาดใหญ่มีความแปลกใหม่และวิจิตรตระการตา วิหารเรือซึ่งมีต้นแบบมาจากสำเภาทองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งหากใครได้มีโอกาสผ่านไปในถนนเส้นบ้านแหลม – หาดเจ้าสำราญ ก็จะสะดุดตากับความงดงามของวิหารเรือแห่งนี้

ยุ้งเกลือ บ้านแหลม ร้านอาหารและร้านกาแฟตกแต่งน่ารัก มองเห็นวิวของนาเกลือแบบกว้างไกล ให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ครบจบในร้านเดียว แถมภายในร้านตกแต่งเก๋ๆสำหรับถ่ายภาพไว้หลายจุด

Laem Phak Bia Mangrove Forest Nature Study Path Another place to get the attention of tourists. Who traveled to visit and learn about the fertile mangrove forest ecosystem It is also one of the country’s most important and rare bird watching spots. Along both sides of the path to study the mangrove forest nature trail

There is a distance of about 850 meters. Between the pathway is full of thick samae and mangroves. It is shady, cool, and abound with aquatic animals, benthic animals such as mackerel, samae, and crab claw. That represents the integrity of nature Continue walking to see the nature. Until reaching the estuary, with a wide view of the sea

Nippanang Petra Boat Temple Prominent on the road in the area of ​​Wat Nok Pak Thale Ban Laem District Phetchaburi It is a large ship-shaped temple which is exotic and dazzling. Viharn Viharn, which is modeled from the golden junk, has a beautiful architectural style. Which if anyone has the opportunity to pass on the road of Ban Laem – Hat Chao Samran, it will be eye-catching with the beauty of this boat temple

Ban Laem salt granary, restaurants and cafes decorated cute. Offers a panoramic view of Naklua Serving both food and beverages in one shop. In addition, the interior of the shop is decorated with chic decoration for taking pictures at many points

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ใส่ความเห็น